Danil Udris

ניז'נוברטובסק, רוסיה

אבחנה: לוקמיה לימפובלסטית חריפה

היסטוריה רפואית

לצערנו הגדול ביותר, דניל לא הצליח להתגבר על המחלה, אך לזכרנו הוא יישאר אותו ילד מקסים שלא איבד את הרצון לחיות ברגעים הקשים ביותר והיה מוכן ללכת עד הסוף! המילים האחרונות שאמר לאמו אנפיסה לא יכלו לא לגעת אפילו בלבבות הכי קשים, והמילים האלה לא נשכח לעולם, יהי זכרו ברוך.....

ביולי 2019 דניל אובחן כחולה לוקמיה לימפובלסטית חריפה. קיבל טיפול בניז'נוברטובסק, רוסיה. דניל נכנס לרמיסיה ונשלח הביתה, אך כעבור שנה המחלה חזרה. טיפול נוסף ברוסיה לא הביא את הילד לרמיסיה נוספת והשתלת מוח עצם התבררה כבלתי אפשרית. לא ניתן היה להציע לדניאל טיפול נוסף ברוסיה

בית חולים שיבא הציעה פרוטוקול טיפול חדש שדניל טרם קיבל ברוסיה, ואחריו טיפול השתלה מיוחד (קארט).

אם ילדכם זקוק לעזרה,

כתוב לנו ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לעזור לו!

בקשה לסיוע