Блог иврит

מזל טוב, פתיחת בית חולים מיימונידס

מיימונידס יעסוק במתן רפואה ישראלית
לפני שנה הוחלט בארגון על הקמה של בית חולים ישראלי - סוציאלי באוקראינה. בית חולים מיימונידס יעסוק במתן רפואה ישראלית בשטחה של אוקראינה בליווי רופאים פעילים מישראל ובסבסוד טיפולי חלקי/מלאה של הארגון רמב"ם. הבטחנו וקיימנו, זה לקח קצת יותר ממה שחשבנו אבל בסוף עשינו את זה וכבר היום יש תפוסה כמעט מלאה.

הפרוייקט פועל תחת Keren Or for Child Ukraine.