Error get alias
Error get alias
Error get alias
Блог иврит

ארתור אנדוניס, מנכ"ל עמותת רמב"ם- ראיון לאתר haifaru.co.il

רמב"ם ארגון סיוע לאוכלוסיות חלשות
בראיון לאתר haifaru.co.il ארתור מספר על הדרך שבא הוקמה עמותה וסיבותיו האישיות
שבגללם הוא קשר את העצמו לניהול פרוייקט זה

לכתבה המלאה...