Error get alias
Error get alias
Error get alias
Блог иврит

פרווייקט נוסף חדש בתוך הארגון רמב"ם - חלוקת סלי מזון

רמב"ם ארגון סיוע לאוכלוסיות חלשות
מהיום אנו נותנים סיוע לא רק לחולים בבתי חולים אלא גם מחלקים אוכל לכל נזקק.

הודות לשותפינו היקרים בדמותם של הובלות רוזנבאום ועמותת כנפי נשרים, אנו התחלנו לחלק סלי מזון למשפחות חולים. מכיוון שחלק מההורים עוזבים את עבודתם, משפחות מגיעות למצב כלכלי ירוד עד כדי כך שלפעמיים אין אוכל והחלטנו להתרם לנושא.

אנו נשמח לראות אותכם כמתנדבים בארגון, בוא הצטרפו אלינו, כי לעזור זה רגע של סיפוק!

לתרומה לחצו כאן....