Error get alias
Error get alias
Error get alias
Блог иврит

סיוע הומניטרי תרופתי לאוקראינה

רמב"ם ארגון סיוע לאוכלוסיות חלשות

עקב מלחמה באוקראינה, יש מחסור תרופתי חמור, גם בתרופות מצילות חיים שמטופלים אונקולוגים צריכים. אנו עושים מאמצים אדירים כדי לספק חלק מהתרופות אלו מישראל לאוקראינה. אנו נותנים תמיכה לבית חולים ישראלי שנפתח באוקראינה ושמו מיימונידס. בית חולים מיימוניס נוסד כפרוייקט דגל של הארגון רמב"ם ומטרתו לספק רפואה ישראלית, איכותית בשטחה של אוקראינה ובסבסוד טיפולי של עמותה.


להצטרפות לארגון לחץ כאן....


לתרום לחץ כאן....