Ulyana Krivorot

12 | אוקראינה
אבחנה: Haemphagocytic limphohistiocytosis (HLH)

היסטוריה רפואית

בספטמבר 2020 אובחנה יוליאנה במחלת דם מאוד נדירה. לאחר בירור יסודי, במשפחה החליטה להגיע לטיפול לישראל. לאחר בירור ראשוני בבית חולים איכילוב, אכן האבחנה אומתה ובית חולים איכילוב הציעו טיפול השתלת מח עצם מתורם זר. ההורים פנו לעמותת "קרן אור לילדינו" בבקשה לעזרה בגיוס כספים להשתלת מח עצם. לצערנו הגדול ביותר, אוליאנה לא עמדה בזה. אי אפשר למצוא מילות תמיכה שיוכלו להקל על כאב כזה גדול, לאבד ילד. עמותת קרן אור לילדינו מביא תנחומים למשפחה, יהי זכרה ברוך.

תמונות

מסמכים

מה כבר נעשה

האבחנה ראשונה באוקראינה
09.2020
הגעה לישראל לצורך טיפול
12.2020
פתיחת גיוס תרומות לטיפול
02.2021
70% מהיעד כבר גוייס
04.2021

אם ילדכם זקוק לעזרה,

כתוב לנו ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לעזור לו!

בקשה לסיוע